akran

News Feed

Hareket Eğitimi

Hareket eğitimi, bir kişinin fiziksel hareket yolu ile motor becerilerini geliştirmesi için verilen bir eğitimdir. Çocuklarda motor becerilerini üst düzeye çıkartılması olarak da tanımlanabilir. Fiziksel becerilere ek olarak çocuğun kendini ifade edebilmesi ve bunun için yeni yöntemler bulmasına, problemlerde çözüm yeteneğini geliştirme, dikkat ve zihinsel olarak becerilerinin tümünde gelişim sağlamada planlı ve sistematik bir çalışma olarak olumlu katkıları bulunmaktadır. Hareket eğitimi genel olarak tüm spor branşlarının ilk adımı olarak da nitelendirilebilir. Bu sayede fiziksel olarak etkinlikleri doğru uygulama ve sürdürmede hem fiziksel hem de bilişsel gelişim için katkı sağlamaktadır. Bu eğitimler aslında önce aile içerisinde eğlenceli ve rekabetçi aktiviteler ile başladığını söylemek mümkündür. Aile içerisinde yani evde başlayan bu süreç plan ve programlar ile oyun ve etkinlik temelli olarak çocukların hem fiziksel hem de bilişsel gelişimlerini destekleyerek devam etmektedir. Alanlarında en iyi eğitimciler ile çocuklarınızın gelişimlerini destekleyecek bu eğitimlerden yararlanabilirsiniz.
Hareket Eğitimi Faydaları
Fiziksel ve zihinsel sağlığı için hareket eğitimi ile kolay yoldan iyileştirebilirsiniz. Her kişi için mevcut fiziğine göre uyarlanabilecek çeşitli fiziksel aktiviteler bulunmaktadır. Lokomotor, non lokomotor, manipülatif becerilerle birlikte yüzme, bisiklet, fitness, masa tenisi, cimantik branşları da mevcuttur. Tüm bunlar ile hareket eğitiminin faydaları ile gelişiminiz daha kolay ve daha etkili sonuçlar çıkartabilmektedir. Beceri kazandıran ve aynı zamanda psikolojik yönden de önem taşıyan hareket eğitimlerinin faydaları için şunları söylemek mümkün olacaktır:

 • Çocuklarda problem çözme becerilerinde gelişim sağlar.
 • Kendi benliğini ifade etmesini geliştirir.
 • Çözüm ararken yaratıcılığını kullanmasına yardımcı olur.
 • Hem duygusal hem de sosyal kazanımlar edinmesini sağlar
 • İş birliği becerilerini geliştirir.
 • Diğer çocuklar tarafında farkına varılmasında yardımcı olur.
 • Koordinasyon gelişiminde katkıda bulunur.
 • Çocukta deneyim ve yaratıcılık gelişimini geliştirir.
 • Taklit yeteneklerinde gelişim göstermesine yardımcı olur.
 • Sorumluluk bilicini geliştirmede etkili olur.
 • Vücudunu tanımasına yardımcı olur.
 • Beden dili, jest, mimik kullanımlarında gelişim göstermesini sağlar.
 • Yaşam kalitesinin iyileşmesini ve yükselmesinde etkili bir rol oynar.
  Tüm bunlar ile beraber hareket eğitiminin amacı paylaşma, hissetme, etkili düşünme ve yeterli düzeyde hareket tepkileri kazanımı sağlamaktır. Her bir çocuk fiziksel çevresinde benlik ve beden unsurlarının farkında olmasında yardımcı olduğu gibi bedenini kullanma kapasitesi ve hareket unsurlarının farkında olmasında da yardımcı olmaktadır. Çocuktaki motor becerileri iyi olduğunu bilmesi ile fiziksel aktivitelerdeki başarılarının artmasında yardımcı olmaktadır. Koordinasyon, dayanıklılık, kuvvet, esneme gelişimlerinde yardımcı olacak amaçlar gütmektedir. Temel olarak hareket eğitimi şunları içermektedir:
 • Yürüme, koşma, atlama, sıçrama, sekme, tırmanma, kayma gibi becerilerin içinde bulunduğu lokomotor hareketler,
 • Yuvarlamak, atma, yakalama, fırlatma, zıplama, vurma, tekmeleme gibi becerilerden oluşan manipülatif hareketler,
 • Yuvarlanmak, emeklemek, sürünmek, duruşlar, denge gibi becerilerden oluşan denge hareketler bulunmaktadır.
  Hareket Eğitimi ve Oyun İlişkisi
  Küçük yaş grupları için harekete yönelik çalışmalar ile çocukların yapılan etkinliklerden sıkılmalarını engellemek ve motivasyonlarını artırmak için eğitimler oyunlaştırılır. Bunlarla beraber gerçekleştirilen hareketlerin isimleri ve uygulama basamakları da hayvan ve bitki figürleri veya masal kahramanları ile benzerlik kurularak yapılabilir. Bu ise çalışmayı somutlaştırmakta etkili olabilmektedir. Oyun ile beraber verilen hareket eğitimi hem kalıcı öğrenim hem de performansların tam anlamı ile sergilenmesinde önemli bir yere sahiptir. Eğitimde hareketler oyunlaştırılarak süreci daha eğlenceli bir hale dönüştürmek önemli olduğu kadar dikkat edilmesi gereken durumlarda vardır. Burada bireysel olarak farklılıkların göz ardı edilmemesi, temel ihtiyaçların iyi belirlenmesi ve rekabet içeren uygulamaların ortadan kaldırılması olarak başlıca gereklilikleri sıralamak mümkündür.